מכרזים - פסטיבלים

**עדכון מיום 13.5.2021**

לתשומת לב: המועד האחרון להגשת מועמדות למכרזי ניהול אמנותי והפקת פסטיבלים בתיאטרון חולון נדחה בשנית ובפעם האחרונה ליום שלישי, 18 במאי בשעה 16:00.

עקב המצב הביטחוני אנו מבקשים לעדכן מועמדים שפנו לקבלת מסמכי המכרז במסגרת לוח הזמנים שנקבע, אולם טרם הגישו מועמדותם, להלן:
ניתן להגיש מועמדות למכרז, לאחד או יותר מהתפקידים באמצעות משלוח מסמך סרוק בדוא"ל:
1. יש לשלוח העתק סרוק של המסמך המלא, כולל נספחים (גם אם אינכם נדרשים למלא נספח כלשהו) בקובץ אחד.
2. הקובץ ישלח בפורמט PDF.
3. יש להקפיד על סריקה קריאה וברורה.
4. ניתן לשלוח את הטופס הסרוק במענה להודעה זו (כתובת דוא"ל: office@hth.co.il).
5. ניתן להגיש מועמדות עד ליום שלישי, 18 במאי בשעה 16:00.

 

החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, אמנות ומחול – חולון בע"מ (להלן: "החברה")

מזמינה בזה הצעות למתן שירותים לאחד או כל השירותים כדלקמן: והכל בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

1.     ניהול אמנותי של פסטיבל אשה.

2.     ניהול אמנותי של פסטיבל ימי זמר.

3.     ניהול אמנותי של פסטיבל צלילי ילדות.

4.     הפקה של פסטיבל אשה.

5.     הפקה של פסטיבל ימי זמר.

6.     הפקה של פסטיבל צלילי ילדות.

 

1.     התנאים להגשת הצעות מפורטים במסמכי המכרז.

2.     את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי תיאטרון חולון, החל מיום ראשון 25.4.2021 בימים א'-ה'

        בין השעות 10:00 - 15:00 ועד ליום 6.5.2021 בשעה 15:00, באמצעות פניה למייל office@hth.co.il .

3.     כל מציע רשאי להגיש הצעתו לכל ששת השירותים או לאיזה מהם או כמה מהם בלבד.

4.     תיאטרון חולון רשאי להכריז על כל מספר של זוכים. מאחד עד שישה.

5.     ההתקשרות היא לתקופה של עד 3 שנים – לפי החלטת תיאטרון חולון וכאמור במכרז.

6.     את ההצעות יש להכניס בתוך מעטפה לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי הנהלת תיאטרון חולון, שדרות קוגל 11 חולון, החל מיום 2.5.2021 משעה 10:00 ועד ליום שלישי, 18 במאי בשעה 16:00.

ההצעה תוגש במעטפה סגורה ועליה יסומן - מספר 4/2021 שם השירות/ים עליהם מוגשת ההצעה, ללא סימני זיהוי של המציע.

התיאטרון אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי. החלטת התיאטרון הינה כמפורט בכל מכרז.

 

תיאטרון חולון

החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, אמנות ומחול – חולון בע"מ

 

לתכניה המלאה

לחצו כאן

רוצים להיות מעודכנים?

בוא להיות ראשונים!

קבלו עידכונים וחדשות בדוא"ל לפני כולם!

שינוי גודל גופנים
ניגודיות גבוהה