מכרזים / דרושים

החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, אמנות ומחול - חולון בע"מ

תיאטרון חולון | ח.פ 51-2287350

מכרז למשרת מנהל/ת טיפ-טף – המרכז לגיל הרך חולון

 

מכרז פומבי מס' 12/2023

הזמנה להציע הצעות למכרז

החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, אמנות ומחול – חולון בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזאת הצעות למשרת מנהל/ת טיפ-טף – המרכז לגיל הרך חולון, וזאת בהיקף של משרה מלאה ובהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

תנאי הסף:

  1. תעודת הוראה עם התמחות בגיל הרך ו/או גילאי גן ממוסד מוכר להכשרת מורים בישראל.
  2. ניסיון של לפחות 5 שנים בתפקיד אדמיניסטרטיבי בארגון ציבורי שמועסקים בו לפחות עשרה עובדים, המספק הדרכה ופעילות לקהל.

בקשות להשתתף במכרז מאת העומדים בתנאי הסף, בצרוף המסמכים הנדרשים שלהלן: פרטי קשר מלאים של שני (2) ממליצים, קורות חיים מפורטים, טופס פרטי מועמד מלא וחתום, וצילום ת.ז., יש להגיש במסירה ידנית החל ממועד פרסום זה, בימים א' עד ה' בשעות 09:00 עד 15:00 במעטפה סגורה, עם ציון 'מכרז מנהל/ת טיפ-טף – המרכז לגיל הרך חולון' לתיבת המכרזים במשרדי התיאטרון בשדרות קוגל 11, חולון. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון.

המשרה מתפנה ביום 19/5/2023. עד לקביעת זוכה במכרז והתקשרות עם הזוכה, תאויש המשרה על ידי ממלאת מקום אשר אין מניעה כי תגיש מועמדותה למכרז.

נוסח מלא של המכרז, הכולל טופס פרטי מועמד ניתן לקבל אצל גב' קרן יעל בתיאום טלפוני מראש בטל': 03-5023007  דוא"ל  [email protected], וכן באתר האינטרנט של התיאטרון בכתובת www.hth.co.il

מועד הגשה אחרון עד יום: 17 במאי 2023 שעה 15:00.

לתכניה המלאה

לחצו כאן

רוצים להיות מעודכנים?

    בוא להיות ראשונים!

    קבלו עידכונים וחדשות בדוא"ל לפני כולם!