מכרזים

מכרז למשרת מנהל/ת חשבונות לתיאטרון חולון

                                                   

מכרז פומבי מס' 7/2019

הזמנה להציע הצעות למכרז

 

 

החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, אמנות ומחול – חולון בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזאת הצעות למכרז הנ"ל, וזאת למשרה מלאה ובהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

בקשות להשתתף במכרז בצרוף המסמכים הנדרשים: 2 מכתב המלצה, קורות חיים מפורטים, טופס פרטי מועמד מלא וחתום, וצילום ת.ז., יש להגיש במסירה ידנית החל ממועד פרסום זה, בימים א' עד ה' בשעות 09:00 עד 15:00 במעטפה סגורה, עם ציון 'מכרז מנהל/ת חשבונות תיאטרון חולון' לתיבת המכרזים במשרדי התיאטרון בשדרות קוגל 11, חולון. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון.

 

נוסח מלא של המכרז, הכולל טופס פרטי מועמד ניתן לקבל אצל גב' קרן יעל בתיאום טלפוני מראש בטל': 5023005  דוא"ל  office@hth.co.il. מועד הגשה אחרון עד יום: 2 ביוני 2019 שעה 15:00.

 

 

 

לתכניה המלאה

לחצו כאן

רוצים להיות מעודכנים?

בוא להיות ראשונים!

קבלו עידכונים וחדשות בדוא"ל לפני כולם!

שינוי גודל גופנים
ניגודיות גבוהה