מכרזים / דרושים

החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, אמנות ומחול - חולון בע"מ

תיאטרון חולון | ח.פ 51-2287350

 

מכרז למשרת מנהל/ת פרסום תיאטרון חולון

 

מכרז פומבי מס' 19/2022

הזמנה להציע הצעות למכרז

החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, אמנות ומחול – חולון בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזאת הצעות למכרז הנ"ל, וזאת למשרה מלאה ובהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

בקשות להשתתף במכרז בצרוף המסמכים הנדרשים: 2 מכתבי המלצה, קורות חיים מפורטים, טופס פרטי מועמד מלא וחתום, וצילום ת.ז., יש להגיש במסירה ידנית החל ממועד פרסום זה, בימים א' עד ה' בשעות 09:00 עד 15:00 במעטפה סגורה, עם ציון 'מכרז 19/2022 - מנהל/ת פרסום תיאטרון חולוןלתיבת המכרזים במשרדי התיאטרון בשדרות קוגל 11, חולון.

בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון.

נוסח מלא של המכרז, הכולל טופס פרטי מועמד ניתן לקבל אצל גב' קרן יעל בתיאום טלפוני מראש בטל': 03-5023029  או בפניה לדוא"ל  office@hth.co.il.

מועד הגשה אחרון עד יום: 7 באוגוסט 2022 שעה 15:00.

 

לתכניה המלאה

לחצו כאן

רוצים להיות מעודכנים?

    בוא להיות ראשונים!

    קבלו עידכונים וחדשות בדוא"ל לפני כולם!

    שינוי גודל גופנים
    ניגודיות גבוהה