קישורים

מכרז לאספקת והתקנת מערכות אודיו ווידיאו לאולמות תיאטרון חולון 

 

מכרז פומבי מס' 9/2017

הזמנה להציע הצעות למכרז

 

החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, אמנות ומחול – חולון בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזאת הצעות למכרז לאספקת והתקנת מערכות אודיו ווידיאו לאולמות תיאטרון חולון, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 

רשאים להשתתף במכרז ספקים העונים על תנאי הסף של המכרז.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הנהלת חשבונות של תיאטרון חולון, שד' קוגל 11, בחולון, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪, שלא יוחזר, לכל מעטפת מכרז.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר דוד גינת, במשרדי התיאטרון,  במייל david@hth.co.il, בין השעות 09:30 ל – 15:00 בימים א' עד ה'.

בשעות ובימים הנ"ל ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה, ללא תשלום, קודם לרכישתם בתיאום מראש.

 

סיור מציעים ייערך ביום שלישי, ביום 12/09/2017, בשעה 12:00. התכנסות בכניסה לתיאטרון חולון, ליד קופת התיאטרון. פגישת הבהרות  תתקיים מיד בתום הסיור.

 

ניתן יהיה להפנות שאלות והבהרות בכתב בכל הנוגע למכרז, עד ליום 17.9.2017, בשעה 12:00 .

 

את ההצעה החתומה כדין, שתי חוברות של מסמכי המכרז ומסמכים נלווים אחרים, לרבות ערבות בנקאית על סך 75,000 ₪ כנדרש על פי תנאי המכרז, יש להגיש בתוך מעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את הכיתוב מכרז פומבי מס' 9/2017, ולהפקיד במסירה אישית בתיבת המכרזים (לא לשלוח בדואר), החל מיום 05/09/2017, בשעה 12:00, ועד ליום א', [ראשון], 01/10/2017, עד השעה 16:00, במשרדי התיאטרון, שד' קוגל 11 חולון.

 

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

 

החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, אמנות ומחול – חולון בע"מ

 

 

 

עיריית חולון

http://www.youtube.com/watch?v=M4N9T-Pskt0

רוצים להיות מעודכנים?
בואו להיות ראשונים!
קבלו עדכונים וחדשות לדוא”ל
לפני כולם!